tiistai 15. marraskuuta 2016

Tarinaa Stodiuksista osa IV - Turun tuomiokirkon haudat

Blogin aiemmassa Stodius artikkelisarjan osassa II mainittiin Turun linnan kirjuri Henrik Hanssonin (s. ennen 1555 - k. 1619) ensimmäinen puoliso Biretta. Hänet haudattiin Turun Tuomiokirkkoon v. 1589, jonka muistona on edelleen nähtävillä kirkon lattiassa alunperin sijainnut muistokirjoituksin varustettu kivilaatta. Samassa haudassa ovat myös heidän viisi nimeltä tuntematonta lastaan. Hautakivi sijaitseen nk. Tavastien hautakappelin rauta-aidan takana Hornin sarkofagin luona. Nykyisin nostettuna lattiasta ylös kappelin seinälle. Kivilaatasta on edelleen luettavissa siihen kaiverrettu teksti sekä sinettikuvio.
valokuva c Daniel Lehtovirta 2016

"Åhren effter Christi byrd 1589 then 25 Aprilis affsomnadhe i Gvdhi saligh hvstrv Birita Henrick Hanssons -, och ligger här medh sine fem barn begraffeen hvilkom Gvdh een saligh vpståndelsse förläne." (valokuva c Daniel Lehtovirta 2016)

"HIOB XIX CAP Iagh weet at min förlossare leffver och han skal på sidstonne vpweckia migh aff iordenne" (valokuva c Daniel Lehtovirta 2016)
Turun linnankirjuri Henrik Hanssonin sinettikuvio
(valokuva c Daniel Lehtovirta 2016)

Tuomiokirkkoon perheestä haudattiin myös itse kirjuri Henrik Hansson 4.4.1619 kahden kertaisin kellon soitoin. Hänen hautapaikastaan mainitaan: "Hendrich Hansson skall hava i gambla Cankas choret emellan Cangas gambla graff och een annan graf uti öster när hörne" (Bidrag till Åbo Stads Historia V Kyskorådet i Åbo protokoll s.6 Helmikuun 4. 1676). Vanhalla Kankaisten kappelilla tarkoitettaneen Tavastin kappelin etukulmausta, jossa sijaitsee Hornin hauta. Nykyisin Kankaisten kappelina tunnetaan Kaarina Maununtyttären hautakappeli.


Henrik Hanssonin hautausmerkintä Turun Tuomiokirkon tileissä 4.4.1619
Digitaaliarkisto http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1698242


Muita Tuomiokirkkoon haudattuja Stodiuksia:

  • Jeremias Henriksson Stodius, linnan kirjurin poika 15.5.1650
  • Erik Henriksson Stodius, linnan kirjurin poika 4.6.1650
  • Juliana, edellä mainitun vaimo 4.9.1677
  • Martin Henriksson Stodius sekä vaimonsa Elisabeth Dryander 20.2.1676
Tavastin kappeli (c JP Mattjus)Turun Tuomiokirkkoon haudattiin 20.3.1588 Malin-niminen nainen. Hänen hautansa sijoittuu Henrik Hanssonin ja Biretan hautojen viereen. "Åren efter Christi byrdh 1588 then 6 Mart. afsomnade i Herranom sahlig hustru Malin, Hans Olofssons"

Tuomiokirkon hautauksista v. 1588 löytyy merkintä: "20.3 Henrick Hanssons Moor; kyrkien; alle klockorna 8 dlr 15 öre" Tämä saattaa viitata siihen, että kyseessä olisi linnan kirjuri Henrik Hanssonin äidin hauta. Tämän Malinin puolisoksi mainitaan Hans Olofsson. Etunimensä puolesta hän voisi olla Henrik Hanssonin toistaiseksi identifioimaton isä. Aiemmassa Stodius artikkelissa isän nimeksi arveltiin Hans Eriksson, joka myös Alftan-kronikassa mainitaan Huomionarvoista on se, että Malin-rouvan hautaus on ollut tuona aikoina arvokkaammasta päästä.

Mahdollisesti myös linnankirjurin lapsen hautausmerkintä: "19.7.1588 Henrick Hanssons barn, kyrckien, alle klockorna, 4 dlr 8 öre"

Haudan sijainnista ja Henrik Hanssonin sinettikuvion tähti ja risti aiheesta on arveltu johdettavaksi sukuyhteyksiä Tavast-, Stjernkors-, Särkilahti- ja Kirves -sukuihin. Kenties oletetun Malin-äidin tai ensimmäisen puolison, Biretan kautta. Näille oletuksille ei kuitenkaan toistaiseksi löytynyt selkeitä todisteita.Linkkejä ja lähteitä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti